Vieraskirja on poissa käytöstä toistaiseksi

Vieraskirja on poissa käytöstä toistaiseksi.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR).  Asetuksella kumottiin henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018.